Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Trinh sát cơ Ý


IMAM Ro.63 (1940)
Fiat RS-14 (1939)

SIAI-Marchetti SM-1019 (1969)Aermacchi AM-3 Bosbok (1967)

Caproni-Begamaschi Ca.310 Libeccio (1937)

Không có nhận xét nào: