Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Koolhoven FK-55


FK-55
CHIẾN ĐẤU CƠ
Koolhoven (Hà Lan)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 9,25 m
Sải cánh : 9,60 m
Cao : 2,60 m
Trọng lượng không tải : 1.600 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.280 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Lorraine Petrel có sức đẩy 860 ngựa.
Tốc độ : 560 km/giờ
Cao độ : 10.100 m
Tầm hoạt động : 1.200 km
Hỏa lực : 01 đại bác 20mm; 04 súng máy Browning FN 7,5mm.
Bay lần đầu : 20/6/1938
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Hà Lan.
Phi cơ so sánh : Koolhoven FK-58 (Hà Lan).
.NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- koolhoven.com
- airwar.ru
- alexdenouden.nl
- crimso.msk.ruKhông có nhận xét nào: