Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Phi cơ huấn luyện NAM TƯ


Ikarus S-451M Zolja (1952)Utva Aero 3 (1956)

Utva 75 (1976)
Utva Lasta (1985)Ikarus Aero 2 (1940)


Soko G-2 Galeb (1961)

Không có nhận xét nào: