Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ huấn luyện ROMANIA


IAR-99 Soim (1985)

Không có nhận xét nào: