Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ huấn luyện CHILE

ENAER T-35 Pilán (1981)

Không có nhận xét nào: