Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ không người lái HỢP TÁC


Canadair CL-89 / 289 (CANADA, ĐỨC, PHÁP - 1990)EADS Barracuda (ĐỨC, TÂY BAN NHA - 2006)

Không có nhận xét nào: