Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ huấn luyên BỈ

Promavia F.1300 Jet Squalus (1987)

Không có nhận xét nào: