Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ huấn luyện NAM HÀN

KAI KT-1 Woong-Bee (1991)

Không có nhận xét nào: