Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Phi cơ huấn luyện THỤY SĨ


Pilatus P-2 (1945)


Pilatus PC-21 (2002)


Pilatus PC-7 (1966)


Pilatus PC-9 (1984)


Pilatus P-3 (1953)

Không có nhận xét nào: