Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Potez-Heinkel CM-191


CM-191
PHẢN LỰC CƠ HUẤN LUYỆN
Potez-Heinkel (Pháp, Đức)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 03 HK
Dài : 9,94 m
Sải cánh : 11,98 m
Cao : 2,78 m
Trọng lượng không tải : 2.274 kg
Tối đa khi cất cánh : 4.075 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Turboméca Marboré VI có sức đẩy 480 kg mỗi cái.
Tốc độ : 700 km/giờ
Cao độ : 10.500 m
Tầm hoạt động : 1.420 km
Bay lần đầu : 19/3/1962
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Pháp, Đức.
Phi cơ so sánh : Fouga CM-170 Magister (Pháp).
.NGUỒN :
- airwar.ru
- airliners.net
- 1000aircraftphotos.com
- minijets.org
- richard.ferriere.free.fr

Không có nhận xét nào: