Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ không người lái LIÊN XÔ-NGA


Yakovlev Pchela-1 (1990)


Kamov Ka-137 (1998)
Tupolev Tu-143 Reis / 243 Reis-D (1973 / 1982)
 
Tupolev Tu-123 Yastreb / Hawk (1960)

Không có nhận xét nào: