Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Phi cơ huấn luyện ÚC

CAC CA-22/25 Winjeel (1951)CAC Wirraway (1937)
CAC CA-6 Wackett (1939)
Australian LightWing GR-912 (1986)

Không có nhận xét nào: