Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Phi cơ huấn luyện NHẬT

Tachikawa Ki-54 Hickory (1940)

Fuji T-1 Hatsutaka (1958)


Kyushu K11W Shiragiku (1942)

Fuji T-7 (2000)Fuji T-3 Kai (1974)Kawasaki T-4 (1985)
Fuji KM-2 (1962)
Tokyo Koku Ki-107 (1943)


Mitsubishi T-2 (1971)

Không có nhận xét nào: