Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Phi cơ huấn luyện PHÁP


Socata TB-31 Omega (1989)

SIPA S-300 (1954)
Hanriot H-232 (1937)
Salmson D-6 Cricri (1936)
Dewoitine D-26 (1929)

Microturbo Microjet 200 (1983)
SIPA S.90 (1947)
Morane-Saulnier MS-230 (1929)Morane-Saulnier MS-760 Paris (1954)
Socata TB-30 Epsilon (1977)
 
Fouga CM-170 Magister (1952)
Aérospatiale Fouga 90 (1978)

Fouga CM-175 Zephyr (1956)

Không có nhận xét nào: