Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ huấn luyện TRUNG QUỐC


Guizhou JL-9 / FTC-2000 Shanying / Mountain Eagle (2003)
Nanchang CJ-6 (1958)
Hongdu L-15 Falcon (2006)

Không có nhận xét nào: