Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Phi cơ huấn luyện HÀ LAN


Fokker S-11 Instructor (1947)


De Schelde S-20 (1940)Fokker S-14 Machtrainer (1951)

Không có nhận xét nào: