Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Ryan XV-5 Vertifan

XV-5 Vertfan
PHI CƠ VTOL THỬ NGHIỆM
Ryan Aeronautical Co.(Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 13,75 m
Sải cánh : 9,25 m
Cao : 4,50 m
Trọng lượng không tải : 5.450 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.690 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực General Electric J85-GE-5 có sức đẩy 1.328 kg mỗi cái.
Tốc độ : 880 km/giờ
Cao độ : 12.200 m
Tầm hoạt động : 1.600 km
Bay lần đầu : 25/5/1964
Số lượng sản xuất : 02 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Lockheed XV-4 Hummingbird (Mỹ); Hawker P-1127 / Kestrel (Anh).
.

Không có nhận xét nào: