Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Kellett XR-8 Egg-beater


XR-8 Egg-beater
TRỰC THĂNG THỬ NGHIỆM
Kellett Autogiro Corp. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 6,9 m
Đường kính cánh quạt : 2 x 10,9 m (02 trục cánh quạt khác nhau và quay khớp nhau - intermeshing)
Cao : 3,4 m
Trọng lượng không tải : 1.052 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.349 kg
Động cơ : 01 động cơ Franklin O-405-9 có sức đẩy 245 ngựa.
Tốc độ : 160 km/giờ
Cao độ : 2.050 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 07/8/1944
Số lượng sản xuất : 02 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Sikorsky R-4 Hoverfly, Vought-Sikorsky VS-300 (Mỹ).
.Không có nhận xét nào: