Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Curtiss-Wright VZ-7 Flying Jeep

VZ-7  Flying Jeep
PHI CƠ VTOL THỬ NGHIỆM
Curtiss-Wright (Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 1-2
Dài : 5,18 m
Rộng : 4,87 m
Đường kính cánh quạt : 4 x 1,98 m
Cao : 2,83 m
Trọng lượng không tải : 771 kg
Tối đa khi cất cánh : 952 kg
Động cơ : 01 động cơ Turbomeca Artouste IIB có sức đẩy 425 ngựa.
Tốc độ : 51 km/giờ
Cao độ : 60 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 1958
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Piasecki VZ-8 Airgeep (Mỹ).
.
Không có nhận xét nào: