Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Curtiss-Wright X-100


X-100
PHI CƠ VTOL THỬ NGHIỆM
Curtiss-Wright (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 8,64 m 
Sải cánh : 7,62 m
Đường kính cánh quạt : 3,05 m
Cao : 3,28 m
Trọng lượng không tải : 1.481 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.691 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Lycoming YT-53-L1 có sức đẩy 825 ngựa.
Tốc độ : 386 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 12/8/1960
Số lượng sản xuất : 01 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Curtiss-Wright X-19 (Mỹ).
.
Không có nhận xét nào: