Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Convair F2Y / F-7 Sea Dart

F2Y / F-7 Sea Dart
THỦY PHI CƠ CHIẾN ĐẤU
Convair (Mỹ)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 16,0 m
Sải cánh : 10,3 m
Cao : 4,9 m
Trọng lượng không tải : 5.730 kg
Tối đa khi cất cánh : 9.750 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Westinghouse J46-W-2 có sức đẩy 2.745 kg mỗi cái.
Tốc độ : 1.325 km/giờ
Cao độ : 16.700 m
Tầm hoạt động : 826 km
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm; 02 tên lửa không-đối-không; rocket.
Bay lần đầu : 14/01/1953
Số lượng sản xuất : 05 chiếc.
Phi cơ so sánh : Saunders-Roe SR.A/1 (Anh).
.

Không có nhận xét nào: