Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Hiller VZ-1 Pawnee

VZ-1 Pawnee
PHI CƠ VTOL CÁ NHÂN
Hiller Aircraft Corp. (Mỹ)
________________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Đường kính cánh quạt :
- 1,52 m (nguyên mẫu đầu tiên)
- 2,44 m (nguyên mẫu thứ 2 và 3).
Cao :
- 2,26 m (nguyên mẫu đầu tiên)
- 2,39 m (nguyên mẫu thứ 2)
- 2,87 m (nguyên mẫu thứ 3).
Trọng lượng không tải :
- 210 kg (nguyên mẫu thứ 1 và 2)
- 255 kg (nguyên mẫu thứ 3).
Tối đa khi cất cánh :
- 300 kg (nguyên mẫu thứ 1 và 2)
- 345 kg (nguyên mẫu thứ 3).
Động cơ :
- 02 động cơ (nguyên mẫu đầu tiên)
- 03 động cơ (nguyên mẫu thứ 2 và 3)
Nelson H-56 có sức đẩy 40 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 16 km/giờ
Cao độ : 10 m
Tầm hoạt động : () km
Bay lần đầu : 02/1955
Số lượng sản xuất : 06 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
.

Không có nhận xét nào: