Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Conroy Tri-Turbo-Three

Tri-Turbo-Three
TUẦN TRA BIỂN / CỨU HỘ
Conroy Aircraft (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 5.000 kg hàng hóa.
Dài : 21,13 m
Sải cánh : 28,96 m
Cao : 4,97 m
Trọng lượng không tải : 8.000 kg
Tối đa khi cất cánh : 13.000 kg
Động cơ : 03 động cơ cánh quạt turbo 5 chong chóng Pratt & Whitney Canada PT6A-45 có sức đẩy 1.147 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 380 km/giờ
Cao độ : 7.300 m
Tầm hoạt động : 2.420 km
Bay lần đầu : 02/11/1979
Số lượng sản xuất : 01 chiếc (chuyển đổi từ DC-3)
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Douglas DC-3 (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: