Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Chiến đấu cơ TRUNG QUỐC


Chengdu J-7 / F-7 Airguard (1966)

Shenyang J-11 (1998)
Shenyang J-8 Finback (1969)

  Xian JH-7 Flounder / FBC-1 Flying Leopard (1988)
Chengdu J-10 Vigorous Dragon / F-10 Vanguard (1998)
Chengdu J-20 (2011)

Không có nhận xét nào: