Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Bellanca Skyrocket

Skyrocket
VẬN TẢI DÂN SỰ ĐA DỤNG
Bellanca Aircraft Corp. (Mỹ)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 05 HK
Dài : 8,5 m
Sải cánh : 14,1 m
Cao : 2,6 m
Trọng lượng không tải : 1.560 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.540 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney Wasp C có sức đẩy 420 ngựa.
Tốc độ : 250 km/giờ
Cao độ : 7.250 m
Tầm hoạt động : 1.080 km
Bay lần đầu : 1930
Trị giá : 17.800 USD
Số lượng sản xuất : 32 chiếc
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Bernard 191 GR Oiseau Canari (Pháp); Bellanca Pacemaker (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: