Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Microturbo Microjet 200

Microjet 200
PHẢN LỰC CƠ HUẤN LUYỆN
Microturbo (Pháp)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 6,67 m
Sải cánh : 7,56 m
Cao : 2,42 m
Trọng lượng không tải : 780 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.300 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Microturbo TRS-181-1 có sức đẩy 135 kg mỗi cái.
Tốc độ : 463 km/giờ
Cao độ : 9.150 m
Tầm hoạt động : 740 km
Bay lần đầu : 19/5/1983
Số lượng sản xuất : 03
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Bede BD-10 (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: