Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Breguet Br-482


Br-482
OANH TẠC CƠ
Breguet Aviation (Pháp)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 18,86 m
Sải cánh : 24,09 m
Cao : 5,21 m
Trọng lượng không tải : 10.450 kg
Tối đa khi cất cánh : 14.500 kg
Động cơ : 04 động cơ cánh quạt Hispano-Suiza 12Z có sức đẩy 1.350 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 560 km/giờ 
Cao độ : 12.000
Tầm hoạt động : 1.520 km
Hỏa lực : 01 đại bác 20mm Hispano-Suiza; 04 súng máy 7,5mm Dame; 2.500 kg bom.
Bay lần đầu : 27/11/1940
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Avro 679 Manchester (Anh); SNCAO CAO-700 (Pháp).
.Không có nhận xét nào: