Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2008

Douglas A-1 Skyraider

A-1 Skyraider
KHU TRỤC - OANH TẠC CƠ
Douglas Aircraft Co. (Mỹ)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 19,84 m
Sải cánh : 15,24 m (7,3 m khi xếp lại)
Cao : 4,84 m
Trọng lượng không tải : 5.486 kg
Tối đa khi cất cánh : 11.250 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Wright R-3350-26WD có sức đẩy 2.700 ngựa.
Tốc độ : 518 km/giờ
Cao độ : 8.550 m
Tầm hoạt động : 2.117 km
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm; 2.000kg vũ khí.
Bay lần đầu : 18/3/1945
Số lượng sản xuất : 3.180 chiếc
Trị giá : 414.000 USD
Quốc gia sử dụng : Cambodia, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Pháp, Gabon, Nam Việt Nam, Anh, Mỹ.
Phi cơ so sánh : Ilyushin Il-10 Beast (Liên Xô); Blackburn Firebrand, Firecrest, Fairey Spearfish (Anh); Boeing XF8B, Curtiss XBTC, Martin AM Mauler, Douglas TB2D Skypirate, Kaiser-Fleetwings XBTK (Mỹ).
.
.  

1 nhận xét: