Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Douglas TB2D Skypirate


TB2D  Skypirate
OANH TẠC CƠ PHÓNG NGƯ LÔI
Douglas Aircraft Co. (Mỹ)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 14,02 m
Sải cánh : 21,34 m
Cao : 6,88 m
Trọng lượng không tải : 8.348 kg
Tối đa khi cất cánh : 15.767 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney R-4360-8 Wasp Major có sức đẩy 3.000 ngựa.
Tốc độ : 546 km/giờ
Cao độ : 7.450 m
Tầm hoạt động : 2.000 km
Hỏa lực : 04 đại liên 50 (12,7mm) ở cánh, 02 ở pháo tháp trên lưng, 01 ở bụng; 3.810 kg bom, hoặc 04 ngư lôi.
Bay lần đầu : 13/3/1945
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Grumman TBF Avenger, Consolidated TBY Sea Wolf, Curtiss XBTC, Martin AM Mauler, Douglas A-1 Skyraider (Mỹ); Fairey Spearfish (Anh).
.
Không có nhận xét nào: