Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Martin AM Mauler


AM Mauler
KHU TRỤC CƠ
Glenn L.Martin Co. (Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 12,55 m
Sải cánh : 15,24 m
Cao : 5,13 m
Trọng lượng không tải : 6.557 kg
Tối đa khi cất cánh : 10.608 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney R-4360-4 Wasp Major có sức đẩy 3.000 ngựa.
Tốc độ : 591 km/giờ
Cao độ : 9.296 m
Tầm hoạt động : 2.885 km
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm; 4.848 kg bom.
Bay lần đầu : 26/8/1944
Số lượng sản xuất : 151 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Douglas A-1 Skyraider, TB2D Skypirate, Curtiss XBTC, Kaiser-Fleetwings XBTK, Boeing XF8B (Mỹ); Blackburn Firebrand, Firecrest, Fairey Spearfish (Anh).
.Không có nhận xét nào: