Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Mitsubishi J8M/Ki-200 Shusui


J8M / Ki-200  Shusui
CHIẾN ĐẤU CƠ ĐÁNH CHẶN
Mitsubishi (Nhật)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 6,05 m
Sải cánh : 9,50 m
Cao : 2,70 m
Trọng lượng không tải : 1.505 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.885 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển Mitsubishi KR10 (Toku Ro.2) có sức đẩy 1.500 kg.
Tốc độ : 900 km/giờ
Cao độ : 12.000 m
Tầm hoạt động : 5 phút 30 giây.
Hỏa lực : 02 đại bác 30mm Ho-105.
Bay lần đầu : 07/7/1945
Số lượng sản xuất : 07
Quốc gia sử dụng : Nhật.
Phi cơ so sánh : Messerschmitt Me-163 Komet (Đức).
.Không có nhận xét nào: