Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Bell 309 KingCobra


Bell 309 KingCobra
TRỰC THĂNG TẤN CÔNG THỬ NGHIỆM
Bell Helicopter Textron (Mỹ)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 18,06 m
Đường kính cánh quạt : 14,63 m
Cao : 4,67 m
Trọng lượng không tải : 4.048 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.800 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt turbo Lycoming T55-L-7C / Pratt & Whitney Canada PT6T-3 Twin Pac có sức đẩy 2.000 / 1.800 ngựa.
Tốc độ : 294 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : () km
Hỏa lực : 01 đại bác 3 nòng 20mm Gatling M197; 19 rocket 70mm; 04 tên lửa chống tăng BGM-71 TOW.
Bay lần đầu : 10/9/1971
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Lockheed AH-56 Cheyenne, Sikorsky S-67 Blackhawk, Boeing AH-64 Apache (Mỹ).
.


Không có nhận xét nào: