Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Breguet Br-530 Saigon


Br-530  Saigon
THỦY PHI CƠ VẬN TẢI DÂN SỰ
Breguet Aviation (Pháp)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03 + 20 HK
Dài : 20,33 m
Sải cánh : 35,13 m
Cao : 7,48 m
Trọng lượng không tải : .8.430 kg
Tối đa khi cất cánh : 15.000 kg
Động cơ : 03 động cơ cánh quạt Hispano-Suiza 12Y có sức đẩy 785 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 240 km/giờ
Cao độ : 6.000 m
Tầm hoạt động : 1.100 km
Bay lần đầu : 5/1934
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Pháp.
Phi cơ so sánh : Breguet Br-521 Bizerte (Pháp); Short S-8 Calcutta (Anh).
.Không có nhận xét nào: