Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Brewster XA-32


XA-32
KHU TRỤC CƠ THỬ NGHIỆM
Brewster Aeronautical Corp. (Mỹ)
__________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 12,38 m
Sải cánh : 13,73 m
Cao : 3,44 m
Trọng lượng không tải : 5.366 kg
Tối đa khi cất cánh : 9.060 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney R-2800-37 có sức đẩy 2.100 ngựa.
Tốc độ : 500 km/giờ
Cao độ : 7.930 m
Tầm hoạt động : 650 km
Hỏa lực : 08 đại liên 50 (12,7mm) Browning; 1.360 kg bom hoặc ngư lôi.
Bay lần đầu : 22/5/1943
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Brewster SB2A Buccaneer, North American A-36 Apache, Vultee A-31 Vengeance (Mỹ).
.
Không có nhận xét nào: