Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Ilyushin Il-22 Coot-B / Bizon


Il-22  Coot-B / Bizon
VẬN TẢI CƠ
Ilyushin (Liên Xô)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 05
Dài : 35,90 m
Sải cánh : 37,42 m
Cao : 10,17 m
Trọng lượng không tải : 35.000 kg
Tối đa khi cất cánh : 64.000 kg
Động cơ : 04 động cơ cánh quạt turbo Ivchenko AI-20M có sức đẩy 4.252 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 650 km/giờ
Cao độ : 10.000 m
Tầm hoạt động : 4.300 km
Bay lần đầu : 1958
Số lượng sản xuất : Không rõ.
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Ilyushin Il-18 Coot (bản gốc của Il-22 Coot-B).
.
Không có nhận xét nào: