Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Convair 48 Charger

Charger
KHU TRỤC CƠ
Convair (Mỹ)
________________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 05 lính dù, hoặc 900 kg hàng hóa.
Dài : 10,62 m
Sải cánh : 9,18 m
Cao : 4,14 m
Trọng lượng không tải : 2.022 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.300 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney Canada T74-CP-8/10 có sức đẩy 650 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 513 km/giờ
Cao độ : 6.492 m
Tầm hoạt động : 4.800 km
Hỏa lực : 04 súng máy 7,62mm M60 với 500 đạn mỗi súng; 900 kg vũ khí.
Bay lần đầu : 25/11/1964
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : North American-Rockwell OV-10 Bronco (Mỹ).
.
Không có nhận xét nào: