Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Seversky XP-41

XP-41
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
Seversky Aircraft Co. (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 8,23 m
Sải cánh : 10,97 m
Cao : 3,81 m
Trọng lượng không tải : 2.445 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.266 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney R-1830-19 Twin Wasp có sức đẩy 1.200 ngựa.
Tốc độ : 517 km/giờ
Cao độ : 9.600 m
Tầm hoạt động : 1.170 km
Hỏa lực : 01 đại liên 50 Colt-Browning(12,7mm) và 01 đại liên 30 (7,62mm).
Bay lần đầu : 3/1939
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Seversky P-35 (Mỹ).
.Không có nhận xét nào: