Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Boeing Vertol XCH-62

XCH-62 HLH
TRỰC THĂNG VẬN TẢI NẶNG
Boeing Vertol (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 04 + 20 lính và 22.500 kg hàng hóa.
Dài : 26,59 m
Đường kính cánh quạt : 28,04 m X 2
Cao : 9,83 m
Trọng lượng không tải : 27.025 kg
Tối đa khi cất cánh : 53.524 kg
Động cơ : 03 động cơ cánh quạt turbo Allison T701-AD-700 có sức đẩy 8.080 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 270 km/giờ (theo dự án)
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : 2.800 km (theo dự án)
Sản xuất năm : 1974
Số lượng sản xuất : 01 (chưa hoàn chỉnh vì dự án bị hủy bỏ)
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Sikorsky CH-54 Tarhe / S-64 Skycrane (Mỹ); Mil Mi-10 Harke (Liên Xô).
.Không có nhận xét nào: