Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Supermarine Scimitar


Scimitar
CHIẾN ĐẤU CƠ
Supermarine (Anh)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 16,84 m
Sải cánh : 11,3 m
Cao : 5,28 m
Trọng lượng không tải : 10.869 kg
Tối đa khi cất cánh : 15.513 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Rolls-Royce Avon 202 có sức đẩy 5.065 kg mỗi cái.
Tốc độ : 1.185 km/giờ
Cao độ : 14.000 m
Tầm hoạt động : 2.290 km
Hỏa lực : 04 đại bác 30mm ADEN; 04 bom 454kg, hoặc 04 tên lửa không-đối-đất AGM-12 Bullpup, hoặc 04 tên lửa không-đối-không AIM-9 Sidewinder.
Bay lần đầu : 19/01/1956
Số lượng sản xuất : 76
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : Douglas A-4 Skyhawk (Mỹ).
.

Không có nhận xét nào: