Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

SNCASO S.O.8000 Narval

S.O.8000 Narval
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
SNCASO-Societe Nationale de Constructions Aeronautiques de Sud-Ouest (Pháp)
_______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 11,83 m
Sải cánh : 11,77 m
Cao : 3,20 m
Trọng lượng không tải : 4.821 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.606 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Arsenal 12H-02 (Junkers Jumo 213) có sức đẩy 2.250 ngựa.
Tốc độ : 730 km/giờ
Cao độ : 9.800 m
Tầm hoạt động : 4.500 km
Hỏa lực : 06 đại bác 20mm; 1.000 kg bom.
Bay lần đầu : 01/4/1949
Số lượng sản xuất : 02 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Pháp.
.
Không có nhận xét nào: