Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Dornier Do-31


Do-31
VẬN TẢI CƠ VTOL THỬ NGHIỆM
Dornier Flugzeugwerke (Đức)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 36 lính
Dài : 20,88 m
Sải cánh : 18,06 m
Cao : 8,53 m
Trọng lượng không tải : 22.453 kg 
Tối đa khi cất cánh : 27.442 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực (đẩy) Rolls-Royce Pegasus BE.53/2 có sức đẩy 7.031 kg mỗi cái và 08 động cơ phản lực (nâng) Rolls-Royce RB162-4D có sức đẩy 1.996 kg mỗi cái.
Tốc độ : 730 km/giờ
Cao độ : 10.700 m
Tầm hoạt động : 1.800 km
Bay lần đầu : 10/02/1967
Số lượng sản xuất : 03
Quốc gia sử dụng : Đức.
Phi cơ so sánh : EWR VJ-101C (Đức).
.
Không có nhận xét nào: