Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Custer CCW-5 Channel Wing

CCW-5  Channel Wing
PHI CƠ THỬ NGHIỆM
Custer Channel Wing Corp. (Mỹ)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01+ 04 HK
Dài : 8,74 m
Sải cánh : 12,55 m
Cao : 3,30 m
Trọng lượng không tải : 1.667 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.450 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Continental IO-470-D có sức đẩy 260 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 320 km/giờ
Cao độ : 6.700 m
Tầm hoạt động : 1.850 km
Bay lần đầu : 13/7/1953
Số lượng sản xuất : 02 chiếc nguyên mẫu.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
.Không có nhận xét nào: