Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Lockheed XFV-1 Salmon

XFV-1  Salmon
CHIẾN ĐẤU CƠ VTOL THỬ NGHIỆM
Lockheed Corp. (Mỹ)
_________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 11,23 m
Sải cánh : 9,41 m
Cao : 6,78 m
Trọng lượng không tải : 5.248 kg
Tối đa khi cất cánh : 7.358 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt turbo Allison XT40-A-14 có sức đẩy 5.850 ngựa.
Tốc độ : 930 km/giờ
Cao độ : 13.100 m
Tầm hoạt động : () m
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm; hoặc 48 rocket 70mm.
Bay lần đầu : 23/12/1953
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Convair XFY-1 Pogo, Ryan X-13 Vertijet (Mỹ).
.


Không có nhận xét nào: