Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Chiến đấu cơ LIÊN XÔ - NGA

Sukhoi Su-17M4 Fitter-K (1980)

Tupolev-Sukhoi I-14 / ANT-31 (1933)


Lavochkin La-152 (1946)
Mikoyan Gurevich MiG-33 Super Fulcrum (1984)
Polikarpov I-17 (1934)

Sukhoi Su-30MKI Flanker-H (1997)
Polikarpov ITP (1942)

Yakovlev Yak-7 Mark (1940)
Yatsenko I-28 (1939)

Petlyakov Pe-3 (1941)


Sukhoi Su-9 (K) (1946)
Yakovlev Yak-3 (1941)
Lavochkin La-11 Fang (1947)Sukhoi Su-37 Terminator / Flanker-F (1996)
Mikoyan-Gurevich Ye-152P/M (1961)


Mikoyan-Gurevich Ye-152 Flipper (1959)

Mikoyan-Gurevich Ye-50 (1956)


OKO Tairov Ta-3 (1939)Mikoyan-Gurevich DIS / MiG-5 (1941)Polikarpov I-185 (1941)
Sukhoi Su-5 / I-107 (1945)


Mikoyan-Gurevich MiG-13 / I-250 (1945)


Mikoyan MiG-29K Fulcrum-D (1988)
Tupolev Tu-1 (1947)


Sukhoi Su-33 Flanker-D (1985)

Yakovlev Yak-17 Feather / Magnet (1947)Yakovlev Yak-15 Feather (1946)
Sukhoi Su-35BM (2008)

Mikoyan MiG-35 Fulcrum-F (1995)
Polikarpov I-15 (1933)
Yakovlev Yak-19 (1947)
Yakovlev Yak-23 Flora (1947)
Mikoyan-Gurevich I-350 (1951)Lavochkin La-150 (1946)

Sukhoi Su-9 Fishpot (1956)


Sukhoi T-50 PAK-FA (2010)
Polikarpov I-16 (1933)
Lavochkin La-15 Fantail (1948)

Sukhoi Su-7 Fitter-A (1955)


 
Sukhoi Su-34 Fullback (1990)
Sukhoi Su-35 Flanker-E / Super Flanker (1988)
Mikoyan Project 1.44 Flatpack (2000)
Sukhoi Su-47 Berkut / S-37 (1997)
Sukhoi Su-30 Flanker-C (1989)

Mikoyan-Gurevich MiG-29 Fulcrum (1977)
Sukhoi Su-27 Flanker (1977)

Sukhoi Su-11 Fishpot-C (1958)

Polikarpov I-180 (1938)


Mikoyan-Gurevich MiG-9 Fargo (1946)Lavochkin La-9 Fritz (1946)
Lavochkin La-7 Fin (1943)
Lavochkin La-5 (1942)
Yakovlev Yak-1 (1940)
Lavochkin-Gorbunov-Goudkov LaGG-3 (1939)
Mikoyan-Gurevich MiG-3 (1940)

Yakovlev Yak-9 Frank (1942)
Yakovlev Yak-25 Flashlight-A (1952)

Lavochkin La-250 Anakonda (1956)
Yakovlev Yak-28 Brewer / Firebar (1958)


Tupolev Tu-28 / 128 Fiddler (1959)

Sukhoi Su-15 Flagon (1962)
Mikoyan-Gurevich MiG-23 Flogger (1967)


Mikoyan-Gurevich MiG-15 Fagot (1947)
Mikoyan-Gurevich MiG-17 Fresco (1950)
Mikoyan-Gurevich MiG-19 Farmer (1953)
Mikoyan-Gurevich MiG-21 Fishbed (1956)
Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat (1964)
Mikoyan-Gurevich MiG-31 Foxhound (1975)

Polikarpov I-153 Chaika (1938)

Ilyushin Il-2 Sturmovik (1939)

Sukhoi Su-6 (1941)


Petlyakov VI-100 (1939)
Polikarpov TIS (1941)
Mikoyan-Gurevich Ye-150 Flipper (1960)
Tupolev ANT-5 / I-4 (1927)
Mikoyan-Gurevich MiG-31MB Foxhound (1999)


Sukhoi Su-1 / I-330 (1940)
Kochyerigin-Yatsenko DI-6 / TsKB-11 (1934)


1 nhận xét:

©TH nói...

Chào chú Hiệp.
Cháu rất thích tìm hiểu về các loại phi cơ nên tình cờ tìm được trang blog của chú - thực sự là một bộ sưu tập cực kì bổ ích và đầy đủ. Cháu xin phép được download và chia sẻ những hình ảnh chú sưu tầm trong blog cá nhân. (Vì không có địa chỉ của chú để mail trực tiếp nên cháu mạn phép đăng ở cửa sổ nhận xét).
Cám ơn chú.
Chúc chú mạnh khỏe để tiếp tục sưu tầm những hình ảnh đẹp.
Kính thư
Chung