Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

PHI CƠ THẾ CHIẾN THỨ I - World War I


Bristol M.1 Bullet (ANH-1916)

RAF. BE.2 (ANH-1912)
Nieuport 28 (PHÁP-1917)

DFW T.28 Floh (ĐỨC - 1915)
Blackburn Monoplane Type D (ANH - 1912)

SPAD Deperdussin Monoplane (PHÁP - 1910)
Morane-Saulnier A.I (PHÁP - 1917)

Pfalz D.XII (ĐỨC - 1918)
Junkers J9 / D.I (ĐỨC - 1917)

Albatros D.V (ĐỨC - 1917)
Vickers FB-5 Gun Bus (ANH - 1914)

Vickers Vimy (ANH - 1917)

Armstrong Whitworth FK-10 Quad (ANH - 1916)


Voisin III / LAS (PHÁP - 1914)

RAF F.E.8 (ANH - 1915)
Sopwith 1 1/2 Strutter (ANH - 1915)Curtiss JN-4 Jenny (MỸ - 1914)
Fokker D.VII (ĐỨC - 1918)Blériot XI (PHÁP - 1909)R.A.F. SE-5 (ANH - 1916)Caproni Ca.3 (Ý - 1916)Rumpler Taube (ĐỨC,ÁO - 1910)

Morane-Saulnier "N" Bullet (PHÁP - 1915)

Avro 504 (ANH - 1913)Pfalz D.III (ĐỨC - 1917)Nieuport 24 (PHÁP - 1917)Breguet Br-14 (PHÁP - 1916)Albatros D.III (ĐỨC - 1916)Airco de Havilland DH-2 (ANH - 1915)

R.A.F. F.E.2b (ANH - 1914)SPAD S.XIII (PHÁP - 1917)Bristol F.2b Biff (ANH - 1916)Fokker Dr.I Dreidecker (ĐỨC - 1917)Sopwith Camel (ANH - 1916)Fokker E.III Eindecker (ĐỨC - 1915)Nieuport 11 Bébé (PHÁP - 1916)
Sikorsky Ilya Muromets (NGA - 1913)

LFG Roland D.II (ĐỨC - 1916)

SPAD S.VII (PHÁP - 1916)
FCW Hafeli DH-1 (THỤY SĨ - 1916)
Nieuport 17/23 Scout (PHÁP - 1916)
Junkers J.I (ĐỨC - 1917)
LVG C.VI (ĐỨC - 1917)

Deperdussin A Monoplane (PHÁP - 1910)
Halberstadt D.IV (ĐỨC - 1916)
Gotha WD.14 (ĐỨC - 1916)


Không có nhận xét nào: