Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Mikoyan-Gurevich Ye-150 Flipper

Ye-150  Flipper
CHIẾN ĐẤU CƠ ĐÁNH CHẶN MỌI THỜI TIẾT
Mikoyan-Gurevich (Liên Xô)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 18,44 m
Sải cánh : 8,49 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 8.276 kg
Tối đa khi cất cánh : 12.435 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Tumansky R-15-300 với sức đẩy 6.840 kg, có khả năng tái khai hỏa (19.800kg).
Tốc độ : 2.890 km/giờ (Mach 2.7)
Cao độ : 23.250 m 
Tầm hoạt động : 1.500 km
Hỏa lực : 02 tên lửa không-đối-không Toropov K-7, hoặc Kaliningrad K-8 (AA-3), hoặc Raduga K-9.
Bay lần đầu : 08/7/1960
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Mikoyan-Gurevich I-75 (Liên Xô); Avro Canada CF-105 Arrow (Canada).
.NGUỒN :
- airwar.ru
- testpilot.ru
- armscontrol.ru


Không có nhận xét nào: