Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Northrop Alpha


Alpha
VẬN TẢI CƠ
Northrop (Mỹ)
_________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 06 HK
Dài : 8,66 m
Sải cánh : 12,75 m
Cao : 2,74 m
Trọng lượng không tải : 1.177 kg
Tối đa khi cất cánh : 2.045 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Pratt & Whitney Wasp R-1340-SC1 có sức đẩy 420 ngựa.
Tốc độ : 285 km/giờ
Cao độ : 5.885 m
Tầm hoạt động : 2.650 km
Bay lần đầu : 1930
Số lượng sản xuất : 17
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Lockheed Vega, L-9 Orion, Boeing Monomail (Mỹ).
.

NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- nationalmuseum.af.mil
- airminded.net
- edcoatescollection.com
- dmairfield.org
- ikstremdom.is-a-chef.com
- acepilots.com
- planeaday.com
Không có nhận xét nào: