Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

North American YF-93


YF-93
CHIẾN ĐẤU CƠ THỬ NGHIỆM
North American Aviation (Mỹ)
_________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 13,44 m
Sải cánh : 11,81 m
Cao : 4,78 m
Trọng lượng không tải : 6.366 kg
Tối đa khi cất cánh : 9.517 kg
Động cơ : 01 động cơ phản lực Pratt & Whitney J48-P-6 có sức đẩy 3.266 kg.
Tốc độ : 1.132 km/giờ
Cao độ : 14.268 m
Tầm hoạt động : 3.200 km
Hỏa lực : 06 đại bác 20mm.
Bay lần đầu : 24/01/1950
Trị giá : 11,5 triệu USD cho dự án.
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : North American F-86 Sabre (Mỹ).
.NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- nationalmuseum.af.mil
- prototypes.free.fr
- wp.scn.ru
- aviastar.orgKhông có nhận xét nào: