Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Curtiss-Wright XP/XF-87 Blackhawk


XP/XF-87 Blackhawk
CHIẾN ĐẤU CƠ ĐÁNH CHẶN
Curtiss-Wright (Mỹ)
_________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02
Dài : 19,15 m
Sải cánh : 18,28 m
Cao : 6,09 m
Trọng lượng không tải : 11.786 kg
Tối đa khi cất cánh : 22.680 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực Westinghouse XJ34-WE-7 có sức đẩy 1.350 kg mỗi cái.
Tốc độ : 966 km/giờ
Cao độ : 12.500 m
Tầm hoạt động : 1.610 km
Hỏa lực : 04 đại bác 20mm ở mũi.
Bay lần đầu : 05/3/1948
Trị giá : 11,3 triệu USD cho dự án.
Số lượng sản xuất : 02
Quốc gia sử dụng : Mỹ
Phi cơ so sánh : Northrop F-89 Scorpion (Mỹ); Yakovlev Yak-25 Flashlight-A (Liên Xô).
.Không có nhận xét nào: