Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Armstrong Whitworth AW-41 Albemarle


AW-41  Albemarle
OANH TẠC-VẬN TẢI CƠ
Armstrong Whitworth Hawksley Ltd. (Anh)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 04 + 10 lính, hoặc 1.820 kg hàng hóa.
Dài : 18,26 m
Sải cánh : 23,47 m
Cao : 4,75 m
Trọng lượng không tải : 10.270 kg
Tối đa khi cất cánh : 16.590 kg
Động cơ : 02 động cơ cánh quạt Bristol Hercules XI có sức đẩy 1.590 ngựa mỗi cái.
Tốc độ : 426 km/giờ
Cao độ : 5.486 m
Tầm hoạt động : 2.090 km
Hỏa lực : 04 đại liên 30 (7,62mm) Browning ở pháo tháp trên lưng, 02 ở pháo tháp bụng; 2.040 kg bom.
Bay lần đầu : 20/3/1940
Số lượng sản xuất : 602
Quốc gia sử dụng : Anh, Liên Xô.
Phi cơ so sánh : Vickers Wellington (Anh).
.Không có nhận xét nào: